Przetargi – co warto o nich wiedzieć?

Przetarg to nic innego jak publiczna sprzedaż nieruchomości i ruchomości, których nabywcą zostaje osoba proponująca najwyższą cenę. Zazwyczaj konkursy przetargowe podaje się do wiadomości publicznej jako ogłoszenia. Takie wiadomości muszą posiadać informacje o miejscu przetargu, dacie złożenia oferty, dacie wykonania zadania oraz warunkach, które będzie musiał spełnić wykonawca. Warto wiedzieć, gdzie szukać rzetelnych informacji o przetargach oraz w jaki sposób one się odbywają.

Rodzaje przetargów

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że istnieją dwa główne rodzaje przetargów. Pierwszy z nich to przetarg nieograniczony. Charakteryzuje się on tym, że ogłoszenia są zamieszczone w Internecie i każdy ma do nich wgląd. Drugim rodzajem jest przetarg ograniczony. Wykonawca na początku składa wniosek, który umożliwia im start w konkursie. Tylko wybrane firmy są zaproszone. Bardzo ważne jest to, aby poszczególnie przedsiębiorcy spełniali narzucone z góry warunki. Liczba firm biorących udział w takim przetargu waha się od pięciu do dwudziestu.

Gdzie szukać informacji o aktualnie odbywających się przetargach?

Wiele firm staje do różnych przetargów. Jest to bez wątpienia dobry sposób na rozwój i zyskanie nowego dochodu. Aby znaleźć oferty przetargów przede wszystkim warto skorzystać z możliwości jakie daje Internet. Rzetelne i sprawdzone ogłoszenia są regularnie publikowane na rządowej stronie dotyczącej Urzędu Zamówień Publicznych. Przeszukując oferty dostępne na stronie można zawęzić poszukiwania tylko do konkretnego rodzaju ofert. Przetargi zazwyczaj układają się według daty ich publikacji. Ponadto większość konkursów można też znaleźć na najważniejszych serwisach gospodarczych oraz na stronie zamawiającego. 

Jak odbywają się przetargi?

Postępowanie przetargowe opiera się na kilku krokach. W pierwszej kolejności odczytany zostaje protokół, który przedstawia co jest przedmiotem przetargu. Następnie wszyscy uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, dostają specjalne numerki potrzebne przy głosowaniu i rozpoczyna się licytacja. Ważne jest to, żeby poinformować uczestników, że trzecie wywołanie najwyższej ceny zamyka licytację i dalsze propozycje nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w przetargu mogą oferować dowolną kwotę, która jest minimalnie wyższa od ceny wywoławczej, a następnie od kolejnych proponowanych cen. Zwykle poszczególne ceny powinny się od siebie różnić przynajmniej o jeden procent zaokrąglony do pełnych dziesiątek. 

Kiedy oferty przestają być zgłaszane, osoba które prowadzi przetarg trzykrotnie powtarza najwyższą cenę. Jeżeli w tym czasie nie padnie żadna kontroferta przetarg zostaje zamknięty i ogłoszone zostaje kto go wygrał.

Z każdego postępowania przetargowego sporządzany jest szczegółowy protokół, który przedstawia jego dokładny przebieg. Muszą się w nim znaleźć podpisy wszystkich członków komisji i osoby, która wygrała przetarg. Kopie powinien otrzymać zwycięzca. Jest to bardzo ważne. Tylko przetarg przeprowadzony w ten sposób jest ważny.

Dodaj komentarz